Kieu Book Tome 2
Kim Vân Kiều
Poème Nguyễn Du 1766-1820


Musique Quách Vĩnh-Thiện
Voix : Quỳnh Lan - Hương Giang et Tố Hà


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện