Mẹ Ơi Thương Nhớ

Tiếng hát : Hương Giang
Thơ : Minh Mẫn Eide
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện