Mừng Phật Đản 
Bienvenue à la Naissance du Bouddha 


Nhạc: Quách Vĩnh Thiện


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện