Ngày Tháng Nào

Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Tiếng hát : Mỹ Dung 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện