Ngọc Cầm 

Thơ : Vương Thu Thủy
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Tiếng hát : Xuân Phú


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện