Người Về
Retour à mon pays natal


Tiếng hát : Hương Giang
Thơ : Mạc Phương Đình
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện