Nuối Tiếc

Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Tiếng hát : Hương Giang 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện