Thống Khổ

Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Tiếng hát : Hương Giang
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện