Thu Vàng Lá Và Mây Em

Ca Sĩ: Xuân Phú
Thơ: Đỗ Thanh Tâm
Nhạc: Quách VĩnhThiện


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện