Tình Câm
 
Nhạc và Lời : Quách Vĩnh-Thiện
Tiếng hát : Mỹ Dung


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện