Truyện Kiều 25 - Phong TrầnTừ câu thơ 967đến câu 1006 
Thơ : Nguyễn Du 
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện