Truyện Kiều 28
Sở Khanh - Le Don Juan


Từ câu thơ 1093 đến câu 1128 
Thơ : Nguyễn Du 
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện