Truyện Kiều 29
Phù Dung - Hibicus.


Thơ Nguyễn Du
Từ câu thơ1129 đến câu 1162 

Nhạc: Quách Vĩnh Thiện


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện