Vườn Xuân - Le jardin du printemps

Paroles : Dr Nguyễn Bá Hậu
Musique : Quách Vĩnh-Thiện
Voix : Hương Giang


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện