Xin Là Người Yêu
'Toujours comme un amoureux'


Tiếng Hát : Hoàng Quân
Lời : Thadée Thái Quang Đáng

Nhạc và Hòa âm : Quách Vĩnh-Thiện
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện