Bên Thềm Cũ

Thơ: YÊN HẠC
Nhạc: THẠCH CẦM
Ca sĩ: TỐ NGA


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm