Cánh Lá Xưa

Nhạc: Thạch Cầm
Ý thơ: Yên Hạc
Ca sĩ : Quang Minh

 


 
  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm