Chỗ Ngồi Xưa

Thơ: Từ Yên
Nhạc: Thạch Cầm
Ca Sĩ: Quang Minh


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm