Chợ Tình

Thơ: Nguyễn Hải Hưng
Nhạc: Thạch Cầm
Ca sĩ: Quang Minh
  
  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm