Đào

Nhạc: Thạch Cầm
Thơ: Hồ Thi Ca
Ca sĩ: Hồng Vân


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm