THẠCH CẦM


Đào
Thơ: Hồ Thi Ca
Nhạc: Thạch Cầm
Ca Sĩ: Hồng Vân


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm