Lỡ Đò

Thơ: Song Nguyên
Nhạc: Thạch Cầm


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm