Như Gió Thênh Thang

Nhạc:Thạch Cầm 
Thơ: Songuyên

Ca sĩ:  Đức Tuấn

 

  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm