Dòng Sông Đứng Lại

Thơ: Trần Mộng Tú
Nhạc: Phạm Anh Dũng

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mộng Tú