Dòng Sông Đứng Lại


Thơ: Trần Mộng Tú
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thể hiện: Phạm Anh Dũng


 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Mộng Tú