CẨM LOAN
  THƠ:

Giọt Nắng Tay Em/ Yêu Người

Tình Xưa/ Không Gặp

Tiếng Ve Gọi Hè/ Ru Người