CAO HOÀNG TRẦM
THƠ:

Mơ Xưa/ Cung Đàn../ Nỗi Nhớ.../ Nghe Thu Về

 

Về Lại Động Bù/ Biển Chiều


 
   
THƠ ĐƯỜNG LUẬT:

Mũi Kê Gà