CHÂU THẠCH


  


Đọc Những "Sến Khúc"...

Tác Phẩm Mới:Văn Học Dân Gian QN-ĐN 

Bài Hát "Dùi Chiêng" (Giai Thoại VHDG)


Dư Hương/ Cây Si 

Mất Hồn/ Lạc Hồn

Bốc Mộ Người Tình
Một Mình Qua Phố

Dáng Xưa
Cô Giáo Nhà Trẻ/ Cô Tiu

Mưa Đông Chiều Xuân
Đêm Đà Nẵng Nhớ Về Đà Lạt

Thơ ta Đau/ Lạc Hồn

Chùm Thơ Tặng Thi Hữu Hoài Hương Xưa

​Chùm Thơ Cho Người Phối Ngẫu (1)


 

ĐƯỜNG LUẬT: 
 

Ý Tranh

                           
                                           

 


                                                                           

Đọc “TRÀ KHUYA & TRĂNG" Thơ Mặc Phương Tử

Đọc "CÓ CÒN MÙA THU" Của Đan Thụy

Tình Say Của Kha Tiệm Ly Là Niềm Đau Thi Vị

Đọc “Giấc Ngủ Của Đá”

Đọc "Trên Bục Giảng Mùa Xuân" Thơ La Thuỵ

Đọc “ SAY HƯƠNG TÓC” (Thơ Ca Dao)

Đọc “Bình Minh” Đường thi Thích Tín Thuận

Đọc Tập Truyện Ngắn
"XÓM CÔ HỒN" Của Kha Tiệm Ly

Đọc: MÙA XOAN NỞ-Thơ Nguyễn Gia Khanh

Đọc "Mười Năm Bóng Ngựa Qua Thềm Cũ" Của Nguyễn An Bình

Đọc Thơ: Đặng Xuân Xuyến

Đọc Thơ Nhã My

Mối Tình Hoa

Tản Mạn Với Bài Thơ "Uống Rượu Với Lê Mai Lĩnh

Đọc Thơ Tứ Tuyệt Của Thái Quốc Mưu

Đọc “KHÔNG CÓ LẼ…” Thơ VĨNH THUYÊN

Cõi Tịch Lặng Trong “IM LẶNG” Thơ XUÂN LY BĂNG

Đọc "GIEO", Thơ LANG TRƯƠNG

                                                                                                                                                                                                   
       
                                                                                          
                                                                         
 
 
 

 

 
 
X