HẢI  LY
Thơ Đường Luật:
Bến Hoàng Hôn/Mưa Nắng...

Khoảnh Khắc Sông Dinh

Hồ Đá Xẻ/ Hoa Dủ Dỉ


Thơ:
Bến Cô Liêu/Như Lá Thu Bay