HOA VĂN


Vẫn Với Người Trong Mộng
Tình Trong Mộng

Chỉ Là Mơ/ Nắng Trải Đường Hoa

Hoa Ân Tình/ Tình Thơ/ Tạ Ơn Em

Quê Hương Và Em

Nắng Vội/ Gọi Gió/ Thơ Cho...


NGÂM THƠ:
 

Ơn Em

Mưa Cao Nguyên/ Độc Hành/ Nợ

Mộng Tròn Núi Sông/ Với Em/ Chuyện Buồn

Bâng Khuâng/ Trả Em/ Quê Hương

Kiếp Phù Sinh/ Người Tình.../Đêm Buồn

Tôi/ Xin Chỉ... /Ngàn Sau/ Thênh Thang

Tạ Tình/ Vẫn Từ Cát Bụi/ Dĩ Vãng/ Tạ Ơn Đời

Nhân Sinh/ Cuối Nẻo/ Mây Khói

Chữ Tâm/ Gọi Lối Mơ Hồng/ Cõi Thơ Ta Ở Một Đời

Che Đời Mưa Bay/ Còn Nhau.../ Mong Đời GIeo Hạt Nắng Thơ

Vô Âm/ Chốn Bụi Hồng/ Bụi Hạt Cát Thơ

Chào Cuộc Đời/ Thu Về Bước Mỏi/ Tưởng Như Đã Gặp

Mơ Lành Cõi Hoa/ Hoa Sầu/ Bâng Khuâng

Hoa Vàng Trước Mặt/ Xuân Về../Thức Dậy...

Xuân Trên Tờ Lịch.../ Còn Mãi ...
Thương Cội.../Bài Thơ.../Quê Hương...

Năm Mươi Năm.../ Nỗi Sầu Lưu Xứ/ Cõi Thơ Ta...

Cứ Vui.../Còn Mãi Bên Đời.../ Như Cánh Vạc Bay

Như Áng Mây Hồng/ Phủi Sao Cho Hết.../ Hư Ảo

Xuân Hoa Bướm/ Muộn Màng/ Biết Nhau

Rằng Thưa/ Cúi Tạ/ Lời Ru Hồng

Mùa Xuân Trải Chiếu Trên Rừng
Chọn Một Chữ Tâm/ Như Còn Mùa Xuân

Mê Thơ/ Thơ,Em & Tôi/ Chỉ Còn Lại...

Đếm Sầu Trên Tóc/ Dấu Tìm/ Biển Vắng

Mấy Nốt Phù Hoa/ Chiêm Bao

Nói Với../Đêm Hồng../Dòng Thơ../Yêu Người

Vẫn Với../Vàng Hoa Cúc/ Tạ Ơn Em

Hương Tình../Thăm thẳm../Sương Khói../Gọi Em