HOÀNG YÊN LINH
Bài Thơ Cho Người Tình Lỡ

Ðông Ðam B'ri/ Đong Đầy Chén Nhớ

Chim Sáo U Minh

Dạ Cổ Hoài Lang Bên Kênh Vĩnh Tế

B'lao Em Và Tôi

Đêm Cao Nguyên.../ Khúc Thơ Tình

Bài Thơ Quán Rượu

Tình Bảo Lộc

Ngẩn Ngơ/ Bốn Hai Năm...

Gửi Người Biết Có Mai Sau

Ánh Mắt/ Tàn Phai/ Phù Vân

Bài Thơ Gửi Người Cõi Nhớ

Hương Xưa

Về Phan Thiết

 
VĂN: 

Đông Hà- Cây Phượng Già Kỷ Niệm

Khúc Tâm Tình Người Lưu Lạc

Vọng Cổ Buồn/ Đêm U Minh Nghe Điệp Ca Vọng Cổ

Chùm Thơ Ngắn

Mưa Cuối năm

Tiếng Lòng