THƠ:

Nguyệt Luân/Hư Thực...

Hương Trăng/ Chùm Lục Bát

Lá Hoa & Sương Mai/ Và Sông Rẽ Nhánh Phù Sinh

Nhớ/ Mai Về Thăm Mộ Mẹ Tôi

Lá/ Nhỏ Ơi/ Khúc Cuối

Từ Quang/ Hóa Thân/ Thử Đi Tìm Chốn Cũ

Lan/ Khúc Ly Ca / Thu

Bản Thảo Lục Bát

Chiều Cuối Năm/ Hài Cỏ                                                                                                               
 
 Lạc/ Cuối Năm Ngồi Đọc Thơ Tình NGUYỄN TẤT NHIÊN 

Tội/ Bên Đường Nguyên Sương/ Sông Quê/ Đoạn          

Và Nghe Sóng Thức Lặng Lòng/ Mùa Xưa

Chùm Thơ Xuân

                                             

                                                          

                   HỒNG BĂNG