KIM HIẾU
  THƠ:

Hương Quê/ Xứ Vạn../Nặng Nợ/ Tự Tình

Tình Đầu../Cố Quên/ Vô Thường/ Cánh Hồng Phai


NGÂM THƠ:

Lời Của Biển


ÂM NHẠC: