LÊ PHƯƠNG CHÂUThắp Nến/Trên Nét Son...
Cánh Võng.../Quán Trọ.../Rượu Xuân...

Mây Trắng Vườn Xưa/ Đã Về Đây/ Bến Đời

Dấu Chân../ Bờ Gió../Sắp Xếp..

Buổi Sáng Cuối Năm

 

Cuối Đông Miền Cao/ Trôi Về Nơi Đâu

Thức Tỉnh Trăm Năm/ Như Là Sương Lạnh