LÊ THANH HÙNG
     

Theo Tuổi Đời Đi/ Cội Rễ.../ Em Làm Dâu...

Thu Vàng.../Chiều Mưa Muộn
Qua Bến Phan Rí/ Điều Gì

Đi Qua.../Em Ngồi.../Ru Tình../Trăng Suông

Điều Gì/ Quên/ Tiếc/ Qua Bãi Hòn Rơm

Đêm Thiếu Phụ/ Dòng Sông../ Chiều Qua..

Có Tiếc Gì../Hội Làng../Nơi Này../Em Trở Về..

Đợi/ Tiếng Gọi../ Trong Sân..

Ngồi../Đò Chiều/ Người Đàn Bà...

Mảnh Ghép Cuộc Đời/ Em Qua Lối Mộng../Trộm

Tình Xa/ Em Đợi Chiều../Chông Chênh

Bên Đồi Hoa.../Xa Nhau Rồi.../Bỏ Quên...

Bên Sông../Em Qua Bãi Xép../Lỡ Hẹn

 
THƠ:
 

Lựa Chọn/ Bên Mái Hiên.../Vết Hằn/ Chiều...

Qua Tân Phú/ Xuân Muộn/ Gặp Lại Em...

Ngồi Nhậu Với.../ em Bước Qua.../Nơi Này...

Đâu Đây Thời Con Gái

Đưa Em Qua.../ Đứng Ở Nơi.../ Chiều Bến Sông

Bộc Bạch/ Phố Xưa/ Gió Cuốn Xuân Thì

Lối Cũ.../ Chiều Họp Mặt/ Bãi Triều

Phố Mới/ Chiều Ký ức/ Em Là...

Em Lấy Chồng../Thuyền Giấy/ Gửi Lại..

Uống Rượu../Phan Rí../Đêm Góa Phụ

Tiếc Thương Nhau../ Thơ Gửi Bạn/ Hoàng Hôn...

Hồn Quê/ Quê Xa/ Ru Chiều/ Muộn

Lời Ru../Này Em/ Gió Nam Non...

Tháng Năm Xanh/ Tan Ca Đêm/ Tiếng Vọng