Xuân Ẩn Cư

Xuân- Chùm Thơ Luật Đường

Mộng Sơn Phương

Mây Trời

Cảo Thơm, Cổ Lục/ Tâm Trời Đất

Hư Vọng Hải Triều Âm (I)

Hư Vọng Hải Triều Âm (II)

Xuân Gà Con
Xuân Gối Chữ

Ba Năm Mật ThấtTHƯ PHÁP:

Sống
Đá - Rác & Cỏ Thơm

Thi Bút Thiền
Tâm
Gót Ta Bà

Thiền/ An Bình
Nhẫn/ Chơi Miền Cát Bụi

Chữ Cháy Bờ Lau

Trà Xuân

Tâm Phật/ Tĩnh Lắng

Mộng Dài/ Hỏi Đường

 

VĂN:


Mảnh Trăng Tiền Kiếp
Say Hoa
Kẻ Được Chân Truyền

Khóm Mặc Lan

Hoa Thiên Hương
Người Trồng Hoa và Chàng Tu sĩ
Ván Cờ Sinh Tử
Sâm Thương Thảo
Thử Bàn Về Cái Tĩnh Cái Không Trong Thơ

Vu Lan - Nghĩ Lan Man Về "Tội Treo Ngược"

Tên Đồ Tể

Chiếc lá Đắng

Không Gian Thơ

Viên Ngọc Như Ý

Đón Tết/Trở Về Mái Nhà Xưa           MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Thương Thương

Trích: Đá Rác & Cỏ Thơm (II)

Sen

Trích: Đá Rác & Cỏ Thơm (3)

Trích: Đá Rác & Cỏ Thơm (4)NGÂM THƠ:

Bày Tỏ

Mùa Thu Ta Hỏi Vu Vơ