THƠ:

Như Cuộc Tuần Lưu

Nhớ Mùa Đản Sinh
Hoa Tuyết-Hoa Đời

Chiều.../Hoa Trắng.../Đồi Chè...
Hương Hoa/Gậm Nhấm/Sao Hôm

Hoa Xương Rồng/ Bướm Trắng Vườn Thu

Chùm Thơ Xuân

Chim Cu Và Mùa Xuân/ Hai Mươi Năm gặp Lại

Giã Từ/ Có Một Chiều

Về Phố Chợ Xưa

Thơ Mùa Vu Lan

Đường Mây Xanh Cuộc Lữ

Thơ Ngũ Ngôn: Phong Nguyệt

Hương Lúa Hương Xuân/ Một Cánh Mai Già

 

 
 


 
 
                
                             MẶC PHƯƠNG TỬ

 

 ĐƯỜNG LUẬT:


Mái Tóc Thời Gian/Đêm Viễn Phương...
Thơ Đường Luật 1
Quán Trọ Đời Khuya

Thu Nhớ/ Kiếp Tằm

Vùng Kỷ Niệm

Vượt Ngàn/ Trả Giấc Sầu Khuya

Vỡ Tiếng Cười

Thoáng Qua Trường Cũ
Sanh Tử Hề!

Buồn Trong Ngõ Phượng

Trăm Miền Xuân Ý

Giữa Dòng Nhân Ảnh

Xướng Họa:Mùa Tương Ngộ
(Mặc Phương Tử & Thi Hữu)

Cho Mùa Thu Cũ

Xướng họa:Nghiêng Với Hiên Lòng
(Ca Dao & Thi Hữu)

Thu-Thời Gian/ Chìm Lối Vàng Xưa
​ (Mặc Phương Tử - Ca Dao)

Xưuớng Họa: Sao Bằng (Mặc Phương Tử & Thi Hữu)


VĂN:


Xuân Di Lặc

Hồi Ấy và Bây Giờ

Cảm Nghĩ Ngày Phật Đản 2560-2016

Bến Xe Thời Gian

Sau Mùa Tuyết Rơi

Lối Cũ Ân Tình Xưa

Hiện Tướng Chánh Pháp