MAI QUANG        


THƠ DỊCH:

Tải Nguyệt Minh Qui 
Lạng Châu Vãn Cảnh
Hoàng Hạc Lâu (dịch)
Đêm Rằm Tháng Giêng ở Quỳnh Hải

Cổ ÝThôi Quốc Phụ (Thơ Dịch)

Ngại Thu/ Phần Thượng Kinh Thu 
Tô Đĩnh (Thơ Dịch)

Điểu Minh Giản 
Chim Kêu Trong Khe(Thơ Dịch)

Tức Cảnh Ngày Xuân (Thơ dịch)

Xuân Nhật Tức Sự 
 Thiền Sư Huyền Quang (Thơ Dịch)

Đề Thơ Nhà Thôi Ẩn Sĩ (Thơ Dịch)

Sơn Phòng Mạn Hứng
Điều Ngự Giác Hoàng (Thơ Dịch)  

Thiên Trường Vãn Vọng - Điều Ngự Giác Hoàng (Thơ Dịch)Thân Hỏi Song Nguyên

Đọc "Mộng Sơn Phương"

Mời (Họa với bài:Mở)

Thương Tiễn Nữ Sĩ Tôn Nữ Cẩm Bàn
Gởi Ảnh Lan Nhà

Lập Xuân
(Họa: Ngọt Ngào Phiến Xuân)

Đợi Chờ

Cầu Phật

Tình Không

Bảy Hai, Tự Hỏi Mình

Phán Chi "Cây Quế Giữa Rừng"
Oan Nghiệt

Vỡ     
Mừng Sinh Nhật Thi Hữu CD

Đọc Minh Văn Trên Chuông Chùa Thanh Lương, làng Nhỉ Sự, Cảm Tác

Vịnh Hòn Gà Chọi

Mừng Giáo Tám Sắp Bắt Con Hưu
(Mai Quang/CaDao)

 
VĂN:

Vào Nhà...Nhặt Ra Vài Nét (Tạp ghi)
VIDEO:
 

Viên Dung

                                   
NHIẾP ẢNH:

Sen


 
THƠ:

Bướm Trang Sinh/ Và ta/Chim Rớt Tiếng

Vịnh Kiều

Hoa Sen & Lá Sen

Lòng Mẹ
Xé Toạt Đêm Ra
Thơ Mai Quang 3
Thơ Mai Quang 6
Hoa/ Dưới Mái Nhà Xưa
Tiếng Lòng

Lặng Thinh Một Cõi
Mãi Mãi Là Nhau

Nghe NGƯỜI KHẤT THỰC
HOÀI CẢM, Cảm Tác

Bụi Hồng Tháng Tư
Đường Ơi! Đường Ơi!
Lòng Mẹ
Mời Trà/Trổ Hoa/ Từ
Đầy Xuân
Bắc Mỹ và Xuân Quê
Có Và Không/ Mai
Bên Hiên Xuân
Tiếng Chuông/Một Sắc

Tìm Chi Nha Trang Ơi
Quyên Sinh/ Quạnh Bóng
Lên Mầm

Rơi/ Đá Vỡ
Vọng Âm/ Một Nụ Hồn

Đớp Động/ Con Sóng/ Bát Ngát Trăng

Trăng Mường - Luông
Ghi Lại Một Nỗi Buồn

Nếu Em Là Mây/ Khi Không

Bông Cải Vàng/ Đang Xuân/ Hoa


NGÂM THƠ:

Tiễn Biệt Nhà Thơ Anh Vũ

Ghi Lại Một Nỗi Buồn

Chào

 

Triển Lãm Bonsai Tháng 9/2016

Mấy Mảnh Trời Quê

Hoa Xung Quanh Chúng Ta

Hoa