NAM KHA
 

Tựa Trăng

Lãng Đãng

Nhớ

Xướng: Như Vầng Trăng Lặn- Ng.Gia Khanh
Hoạ:Mẹ -Nam Kha

Xướng Họa: Nguyệt Khuyết 
(Ng.Gia Khanh/CaDao/ Nam Kha)

Nếu Một Mai

Xướng họa: Đợi Chờ
(Ng.Gia Khanh & Thi Hữu)

Ngực Sóng Vỗ Về


NGÂM THƠ:

Em Lên Xe Lăn/ viên Đạn

Mắc Cỡ/ Nợ/ Tọa Thiền

Cụng/ Cá Rô Đâm Xóc/ Tóc Xanh & Đầu Bạc

Trăng Lên/ Cho Các Con
Mắt Thâm Quầng/ Lăng Bà Vú...

Con Gà Tất Niên/ Ngày Cuối Năm

SaPa/ Đá Khóc/ Khuya Long Lanh

Nhược Điểm/ Mắt Nhắm Mắt Mở

Di Căn/ Song Hành

Trút/ Bật Cười

Dốc Lết/ Vài Giọt Đàn Bầu

Dưới Chân Hòn Miễu/ Trên Cầu Hiền Lương

Cánh Bướm Ép Khô/ Chư San

Đá Mềm/ Có Con Chim Sâu

Quỷ/ Đợi/ Sơn Nữ Ca

Xõa Tóc/ Lan Móng Rồng/ Buồn

 
XƯỚNG HỌA: