NGÃ DU TỬ

THƠ:Ấm Trà Đêm Giao Thừa

Thầy Giáo Làng

Đọc Thi Phẩm "LÀM SAO THÔI MƯA BAY"...

Trăng Xuân

Vàng Máu

Đọc KINH VÔ THƯỜNG Của Võ Thạnh Văn

Nguyễn Châu Với Dòng Sông Trơ Đáy

Ý Xanh.../Mỗi Hóa Sinh...

Cảm Nhận TIỆC THƠ (Nguyên Hải)

Từ NHỮNG NẺO TÌNH THƠ đến
MUÔN DẶM TÌNH QUÊ (Ngã Du Tử)

Góp Lời Phong Nguyệt

Đọc: CHẠM KÝ ỨC ĐÊM Của Miên Trường

 

 
ĐƯỜNG LUẬT:

Xướng Họa: Một Vận Quê (Ngã Du Tử/Ca Dao/ Bửu Tùng)
  THƠ:

Hồn Thơ/ Gặp Em Giữa Thời Giông Tố

Chơi Giữa Thường Hằng:"Vương Vấn"

Tự Khúc/ Ngẫu Hứng Ngày Lên

Quê Ngoại Sài Gòn/ Trước Sau

Hạt Mầm Ý Thức/ Như Vừa Mùa Xưa

Ngày Mới/ Bên Triền Xuân

Sự Trở Về Của Loài Rắn

Trường Thi Tre

Lội Dưới Đường Trăng

Chơi Giữa Thường Hằng (Chương Mở Đầu)

Cung Ngà Xưa/ Lạc Dấu Chân Hoa

Chùm Thơ: Cha Mẹ

Quán Ven Đường/ Thân Phận