NGUYỄN GIA KHANH


Khúc Hạ Sầu/ Xướng Họa
Nguyễn Gia Khanh và Thi Hữu

Xướng Họa: Thao Thức
(Ng.Gia Khanh - Sông Thu)

Xướng họa: Giọt Lòng

Xướng: Hoài Xưa-Ng.Gia Khanh
Họa: Hồi ức - Nam Kha

Xướng Họa: Mẹ Về Với Thu 

Lục Tuần Tự Thọ Phú

Xướng Họa: Ngóng Nhạn

Xướng Họa:Tìm Sao/ Biệt Khúc
( Nguyễn Gia Khanh/ Ca Dao
)

Xướng Họa: Bước Phù Sinh/ An Nhiên
(Ng.Gia Khanh/ NamKha)

Ngẫm Nỗi Kiều Xưa (Nguyễn Gia Khanh & Thi Hữu)

Nhặt Lại Ngày Thơ/ Một Mai/ Khúc Dở Dang

Lặng Xuân

Nhớ Mẹ 

Em Đã Quên Mùa Thu
Mãi Ngóng Mùa Thu (Ng.Gia Khanh&Thi Hữu)
Lỗi Hứa/ Hoài Niệm Tình Quê
(Gia Khanh - Trúc Nguyên)

Thú Đầu Ngày/ Về Với Chốn Xưa
(Ng. Gia Khanh & Thi hữu)

Cảnh Buồn/ Bến Vắng
( Gia Khanh & Thi Hữu)

Thu Vàng Mấy Độ/ Mỏi Bước Tang Bồng (Ng.Gia Khanh & Thi Hữu)

 

Độc Huyền Cầm/ Lắng Tiếng Thời Gian

Mùa Xuân Muộn

Mùa Xoan Nở

Xuân.../Chớ Đùa/ Chẳng Khác Xưa
Đâu nét.../ Hòn Gà Chọi

Xướng Họa: Chia Phôi/
Nguyễn Gia Khanh & Thi Hữu

Hạ Mong
(Xướng Họa/Nguyễn Gia Khanh&Thi Hữu)

Xướng Họa: Gửi Người Dưng/ Dửng Dưng
(Huy Vụ/ Ng.Gia Khanh)

Xướng: Như Vầng Trăng Lặn- Ng.Gia Khanh
Hoạ:Mẹ -Nam Kha

Xướng Họa: Nguyệt Khuyết
(Ng.Gia Khanh/CaDao/ Nam Kha)

Hòn gà Chọi

Đợi Chờ (Ng.Gia Khanh & Thi Hữu)

Giao Tình

Khúc Hạ