THƠ:

 

Gửi Vỉa Hè Sài Gòn

Niệm Khúc Nắng Không Màu
Sáu Tám Thu Xa
Bốn câu Thất Huyền Âm (Trích)

Bài Ca Kính Ngưỡng
Ba Bài Thơ MÙA THU của Trần Nhân Tông
Chuyển Dịch Thơ Việt 3 Bài Thơ Mùa Thu của Nguyễn Trãi
Thần Sầu
Tiễn  Biệt Nguyễn Bắc Sơn

 Chín Mươi Năm Hồ Dzếnh

 Hoà Âm Viên Sỏi Xanh
Hỏi và Đáp
Gươm Báu
Chiêu Niệm Nepal
Năm Bài Thơ Chữ Hán của Cao Bá Quát (Dịch)
Sáu Tám Nguyên Xuân
Khuya Ở Ngã Năm Gò Vấp
Tứ Tấu Khúc
Năm Bài Thơ

Dấu Hỏi Giữa Hư Không


Phải Vậy Không/Đêm Thả Bộ/ Tìm Bóng...

Mười Bài Thơ Mùa Xuân Của TRẦN NHÂN TÔNG

Thơ Về Thơ/ Huyền Âm Trên Cổ Tháp/ Đôi Mắt Vĩ Cầm Thu

Trăm Năm Bích Khê

Đêm Trắng Hải Âu

Chào Thuổi Mới Thu Lâm

Tuyết Trầm Đàn