NGUYỄN MINH PHÚCAnh Đâu Phải ../Gửi Người../Nói Với../Còn Nhớ..

Nắng Ngập../Vết Son
Trầm Luân Tôi/ Gửi Chút Sương Mù

Thung Lũng Hoa Vàng/ Bài Thơ..
Nghe Tiếng Buồn...

Những Bài Thơ Cho Đà Lạt

  VĂN:

Có Một Ngày Xưa/ Hoa Mướp Tháng Mười

Dã Quỳ Pleiku/ Tiếng Tù Và Ở Kontum

Em Về Cùng Bóng Xuân Sang/Vai Tôi Em Đậu...

Khâu Lại Đời Nhau/ Mây Của Trời

Nhớ Bạc Liêu/ Một Góc Trời Riêng

Nhớ Sóng Tuy Hòa/ Đơn Dương Một Góc Trời Buồn

Xin Đừng Phụ Rẫy Đời Nhau

Phố Núi.../Bài Cho Hội An
Tiếng Guốc/Trên Đỉnh Lang Biang

Một Trời Hư Không/ Gió Qua.../ Giấu Đêm Vào Tóc/ Gõ Vào...

Lạc Bước Madagui/ Tóc Huế/ Nghe Đời Ta Trôi