THƠ:
                               

NGUYỄN THANH QUANG             
    VĂN:

Tiếng Vọng

Cảm xúc Về chùm ảnh XAO XÁC... CÔ ĐƠN

 
 
GIỚI THIỆU:

Màu tím hoa sim và Nhà thơ Hữu Loan