NGUYỄN VĂN THƠ
                     (TUYỀN LINH)


ÂM NHẠC: THƠ:

Đón../Nói../Tơ../Với...
Tiếng Xưa

Giã Biệt Dấu Yêu
Xin Mai...Hẹn Người

Tiếng Xưa/ Sấp Ngửa

Góc Khuất/ Mơ Em, Hà Nội

ĐàLạt, Tình Yêu Vỗ Giấc/ Phố Xá Xôn Xao

Ngụy Âm/ Nghe Nỗi Ngậm Ngùi

Giấu Tình/ Trầm Tích

Tháng 5 Đà Lạt.../ Đà Lạt, Tình Vụng Dại

Đà Lạt Tháng 6 Mây Mù/ Đà Lạt Thương

Tâm Sự Với Cây Đàn/ Mưa Giông Đà Lạt

Ước Tôi Có Phải Mơ Em ?/
Nẻo Nào Cho Một Mai Sau

Trả Nợ/ Bóng Và Hình

Hà Nội Mùa Thu Tím/ Mơ Em, Hà Nội

Đà Lạt../Một Tôi

Đà Lạt Vào Thu/ Lời Tình Mùa Thu

Chút Tình Hoa Sữa/ Gọi Mời Thu Xa

Em Ơi! Thu/ Thu Vàng Rụng Kín Tương Tư

Mắt Tình/ Rã Rời Chiêm Bao

Chút Nắng Gửi Em/ Quê Tôi & Tôi

Mưa Phùn Hà Nội Cuối Năm/ Em, Hoa Trạng Nguyên

Vô Cùng Đêm Thánh Hồn Con/ Mong Chút Hồng Ân

Giọt Nước Mắt

Mimosa Đà Lạt/ Mưa Phùn Đà Lạt...

Phố Xưa Đà Lạt.../ Phượng Tím Đà Lạt

Lời Ru Muộn Màng/ Dỗ Dành

Trả Nợ/ Vũng Liêm và Tôi

Tháng 5 Đà Lạt.../Bâng Quơ

Tâm Sự Với Cây Đàn/ Trở Mùa Đà Lạt...

Hoa Hồng Và Tôi/ Bên Trời Mơ Xa

Cây Hoa Ngô Đồng/ Đà Lạt Tháng 6...

Một Chút Em (I) & (II)

Chờ Mong Ngậm Ngùi/ Lắng Đọng

Vào Mùa/ Đà Lạt Mưa Ngâu

Chớm Thu/ Đạo Quân...

Hạt Giống Tâm Hồn/ Quê Em, Sông Nước Anh Về

Yêu Em, Yêu Tuổi Xuân Thì/ Đà Lạt Mưa Phùn

Nỗi Buồn Tôi/ Hoa Ngô Đồng

Giọt Nhớ Thu Phai/ Tìm Em

Nắng Xuân/ Tơ Đồng Trừ Tịch
Du Xuân/ Bâng Khuâng...

Mồng Bốn Tết/ Yêu Người

Không Em/ Bây Chừ...

Lạc Điệu/ Đêm Vũng Liêm

Mưa Đêm Sài Gòn/ Dỗ Lòng

Tím Ngăt Bằng Lăng/ Vũng Liêm & Tôi

Hà Nội Và Những.../Chợ Đêm Vũng Liêm..

Trở Về/ Mưa Ngâu Vũng Liêm

Vọng Mùa/ Hà Nội Tháng Bảy...

Lừng Khừng/ Chỉ Có Trái Tim Nhân Ái

Chiều Thu Đà Lạt/ Lời Tình Mùa Thu


VĂN:

Vai Trò Của Người Soạn Ca Khúc Và...

ÂM NHẠC:


Đàn Ông Đàn Bà

Lệ Đàn Ta Nhỏ Đêm Nay

Ngồi Níu Tuổi Trời

Lời Tình Cuối

Bây Giờ

Mơ Chỉ Là Mơ

Lệ Đàn

Giọt Mưa Xuân

Giọt Nước Mắt

Mơ Xuân

Chiếc Lá

Người Về Bỗng Nhớ

Khóc Tiễn Cha

Một Đời Yêu Thương