NHẬT QUANG


Lời Ru Cát Bụi/ Tự Khúc Tháng Ba

Chiều Tím Bâng Khuâng/ Bóng Hình Trong Mơ

Tình Mẹ Mênh Mông/ Nắng Thu Hồng

Khúc Thu Buồn/ Giấc Mơ../Dạ Khúc..

Hạ Buồn/ Tình Khúc Tháng Sáu

Ru Tình/Tình Khúc Bốn Mùa


 
THƠ:


Chân Tình/Thu Mơ

Mưa Đêm/ Ru Em Tình Đắm Xuân Mơ
Tắm Trăng

Đêm Sài Gòn Nỗi Nhớ/ Mắt Nai

Kinh Chiều/ Xa Vắng

Tình Khúc Tháng 9/ Thu Phai

Áo Vàng Thu Mơ/ Chiều Thu Sầu

Thu Hồng/ Hai Đầu nỗi Nhớ

Đêm Thu Rơi/ Dạ Khúc Mùa Đông

Dáng Xuân/Nhớ Mẹ../Mùa Xuân/Xuân Đợi...

Xuân Mơ/ Bâng Khuâng Chiều

Hương Tình Yêu/ Xuân Đợi

Hương Tình Trăng Mơ/ Thu Buồn/ Sài Gòn Thu

Thu Yêu Thương/ Nắng Hồng Thu Mơ

Mưa Kỷ Niệm/ Ru

Nợ Em/ Tiếng Thu