QUÁCH VĨNH THIỆN


 
                                                                                              ÂM NHẠC:

Lục Tự Khai Minh

Mẹ Dạy Con

Gió Cuốn Mây Ngàn

Mưa Pari

Nhớ Thương

Pari Như Hoang Vắng

Lục Tự Khai Minh

Bước Chân Mùa Đông

Đợi Chờ 

Thống Khổ

Fête des mères 2017

Xin Là Người Yêu

Thu Vàng Lá và Mây Em

Đêm Giáng Sinh Noel Paris 2017

Chiều Chúa Nhật Buồn

 


Việt Nam

Vietnam-Cung Đình Huế

Vietnam - Mon Pays Natal

Vietnam - Mon Pays Natal - Hanoi Autrefois

Vietnam – Mon Pays Natal
 Quê Hương Tôi - Khánh Hòa

Vietnam - Quê Hương Tôi: Qui Nhơn –
Bình Định – Ban Mê Thuột

Vietnam – Mon Pays Natal
Quê Hương Tôi – Đà Nẵng

Vietnam - Mon Pays Natal - Huế Autrefois

Vietnam - Mon Pays Natal
 Grillon - Coq - Poisson Combattant

Saigon - Les Fanatiques 1962 1963 1964

Áo Dài Việt Nam Qua Các Thời Đại

Living On Earth

 


VIDEO:
 

Du Lịch/Nhạc:

Chinh Phụ Ngâm.01     

VIDEO:
 

Du Lịch/Nhạc:

USA - Las Vegas.

Japon - Tokyo

Voya en Inde-Agra3-Chateau Fort 

Carnaval - Munich 2003

France - Château de Chantilly - Extérieur

France - Paris - Visite et Soirée au SENAT 2015

Paris, Tình Nở - Paris l'Amour en fleur

France - Le métro de Paris

France - Paris - Histoire de la Tour Eiffel

France - Paris - La Bastille et Place des Vosges

France - Paris - Champs Elysées en Automne

France - Paris Noël

Noël à Paris - Merry Christmas - Joyeux Noël

France - Paris - Quartier Asiatique

Karma 3 – Dragon et Nuages 

Karma 4 – Pensées de soie

Karma 05 - Sérénité

Karma 06 - Edifier et Embellir

Marcel Cerdan 1916-1949

Charlie Chaplin 1889-1977