TỊNH BÌNH
  THƠ:

Cánh Thư../Phố../Ru Tình/ Tiếng Diều Bay

Viết Cho Ngày../Đa Đoan/ Hè Đi/ Trên Nhánh Hạ Phai