TỊNH BÌNH  

                     

 

 
          
  THƠ:

Mùa Gió Ấm/ Mưa../Chiều Đông../Khói Đông..

Mây Thong Dong/ Cố Quận/ Ngày/ Ánh Quang..

Phố Mùa Đông/ Miền Hoa Tím Cũ/ Tình Sen..

Nỗi Nhớ../Ngủ Đi..

Mắt Phật/ Một Sớm Mai/ Tự Cảm

Mùa Cơm Mới/ Khói Chiều Đông

Lập Đông/ Thu Đi/ Gương Sen/ Má

Niệm Khúc/ Trên Đỉnh../Sen Ca/ Dặn Lòng

Chớm Bấc Về/ Với Tháng Mười

Mùa Thu../Đánh Rơi Buổi Chiều

Chùm Thơ Ngắn

Mộng Du/ Chùm Thơ Ngắn

Mùa Lá Chín/ Trăng Biển/ Về Làng

Thu Quê/ Lãng Đãng../Có Một Mùa Thu

Khúc Niệm../Gọi Tháng Năm Xưa

Chốn Cũ/ Khoảng Trời Yêu Thương

Bóng Núi/ Đóa Vu Lan Màu Đỏ/ Cánh Bướm...

Cõi Sáng/ Thất Tịch

Ngày Về../Mưa../Dấu Chân Trâu..

Tạp Niệm/ Giọt Sương/ Mùa Sen Hạ