Ngày Xưa Ơi


Video & Hình Ảnh: Ca Dao
Nhạc: Rechard Clayderman