Tóc Nắng

 Hình ảnh& thực hiện video: Ca Dao
Nhạc: Richard Clayderman